MU PřF Ústav biochemie, Kamenice 5, Brno
725058334
nejvíce ocení
pedagogové SŠ
dílna

Izolace chloroplastů ze špenátu a důkaz fotosyntézy

Odborný lektor: Mgr. Lukáš Faltinek

Fotosyntéza je biochemický proces, kterým rostliny a některé bakterie využívají sluneční energii k přeměně oxidu uhličitého a vody na organické látky, přičemž uvolňují kyslík jako vedlejší produkt. V teoretické přednášce odhalíme, co se děje při fotosyntéze na molekulární úrovni, a vysvětlíme si princip ukládání energie ze slunečního záření do chemických vazeb. Na přednášku naváže experimentální část, kde budeme zkoumat průběh fotosyntézy pomocí chloroplastů izolovaných ze špenátu. Zároveň si ukážeme účinek diuronu, který funguje jako herbicid tím, že inhibuje světelnou fázi fotosyntézy.

 

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.