Ing. arch. Tomáš Pavlíček

Absolvent Fakulty architektury v Brně