Hra Tridio

Kooperavní hru Tridio jsme využili během září a října 2019 - několikrát ve výuce stereometrie v matemace ve 3. ročníku čtyřletého gymnázia, kde se studen v úvodu temackého celku seznamují s tělesy a jejich zobrazením, - v semináři z matemaky pro 3. ročník 4letého gymnázia a sepmu osmiletého gymnázia při opakování stereometrie, - ve volitelném předmětu Deskripvní geometrie - v matemace v tercii osmiletého gymnázia, v matemace v 1. ročníku čtyřletého gymnázia, v kvintě a sextě osmiletého gymnázia (zpestření výuky matemaky, posílení týmové práce, příprava na Logickou olympiádu) - v kroužku Klub badatelů pro primu - kvartu.

Sadu 16 úkolů zvládla většina čtyřčlenných týmů během jedné vyučovací hodiny. Členové týmu museli spolupracovat, tj. nad řešením úkolu diskutovat, naslouchat si navzájem a přijmout případně návrh spoluhráče v týmu. Pozorovali jsme různou schopnost prostorové představivosti studentů. Někteří zdatnější studenti mají tendenci pracovat za spoluhráče - mají svou verzi jak postupovat, nenechají ostatní mluvit, zhodno stavbu z pohledu všech čtyř hráčů a stavbu staví sami. Snažili jsme se vést týmy k tomu, aby každý z hráčů mohl nahlas posoudit situaci, navrhnout postup. Stopky jsme nepoužívali, studenti měli tolik času, kolik potřebovali, omezoval je čas vymezený na tuto akvitu (podle možnos 20 minut, 45 minut). Spolu s Tridiem jsme měli obvykle v hodině Ubongo 3D a hlavolamy Happy Cube. Třída byla rozdělena do několika maximálně čtyřčlenných skupin, osvědčilo se využít půlené hodiny (máme 32-34 žáků ve třídě), diskuse bývají hlasité. Všem studentům se hra líbila a např. při suplované hodině si ji třeťáci čtyřletého gymnázia vyžádali.

Děkuji PolyGramu za zakoupení hry, myslím, že pro rozvoj prostorové představivosti a týmové spolupráce studentů je vynikající.

Romana Orságová Gymnázium a SOŠZE Vyškov