DNA klub 2019-2020

Stěžejním tématem kurzu je centrální dogma molekulární biologie.

V experimentální části kurzu si vyzkoušíte základní techniky molekulární biologie a biochemie, např. isolace DNA, exprese genu v bakteriích a následná purifikace proteinu.
V teoretické části budeme diskutovat o tom, co je věda, jak se stát vědcem, kde a jak získávat věrohodné, vědecké informace, jak psát a prezentovat jako zkušený vědec. Součástí kurzu bude také týmové zpracování eseje na téma: vědecký projekt mých snů.

Koná se 2x měsíčně v pátek odpoledne v termínu od září 2019 do února 2020 od 15 do 18:30.

Po absolvovaní kurzu budou nejlepší absolventi pozváni k prací ve vědeckých, výzkumných laboratořích, kde budou moci zpracovat svoji SOČ.

Kroužek je zdarma.

Uzávěrka přihlášek je do 16. 8. 2019.

Více informací na: https://bioskop.muni.cz/cs/kalendar-kurzu/verejnost/nabidka-kurzu/kurz-molekularni-biologie-a-biochemie-pr-stredoskolske-studenty