Devět studentů VUT uspělo v soutěži Brno Ph.D. Talent 2019

Pojďte se dozvědět více o devíti talentovaných studentech VUT, kteří uspěli v soutěži Brno Ph.D. Talent 2019 pořádané JCMM Brno.

Devět studentů VUT uspělo v soutěži Brno Ph.D. Talent 2019

Hned devět doktorandů z brněnské techniky zabodovalo v soutěži Brno Ph.D. Talent, která oceňuje mladé vědce. Nejvíce zástupců, přesně pět, bylo z vědeckého centra CEITEC VUT. Soutěž Brno Ph.D. Talent pravidelně pořádá JCMM, potažmo Statutární město Brno, které oceněným vědcům dává možnost pobírat po dobu tří let finanční bonus ke svému studiu, aby se mladí odborníci mohli plně věnovat svému bádání. Studenti získají v únoru šek přímo z rukou primátorky při slavnostním udílení ocenění na brněnské radnici.

Odbornou komisi přesvědčila o potenciálu výzkumu nových metod pro efektivní popis regulačních mechanismů nemodelových organismů Jana Musilová z FEKT, která se věnuje biomedicínskému inženýrství. Jana se ve svém projektu věnuje popisu genomu nemodelových organismů. Nemodelové organismy jsou organismy, které donedávna stály trochu mimo zájem vědecké komunity, protože jejich vlastnosti (např. dlouhá reprodukční doba, neschopnost se množit v laboratoři atd.) znemožňovaly jejich důkladné zkoumání, nebo byl takový výzkum příliš obtížný či drahý. Tyto organismy však mohou významně akcelerovat biotechnologický průmysl. Janou navržené experimenty využívající počítačové modely místo laboratorního výzkumu výrazně snižují cenu a časovou náročnost experimentů.

Na foto: Jana Musilová


Martina Kratochvílová z FAST získala stipendium za svou práci Robotic Fabrication of Complex Free-form Concrete Structures, ve které zkoumá možnosti robotické výroby složitých betonových struktur. Jejím úkolem je optimalizace při návrhu designu nových stavebních výplní. Tyto prostorové materiály umožnují při nízké hmotnosti odolat vysokému zatížení. Dnes Martina působí na Ústavu automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST. Z Fakulty strojního inženýrství pak uspěl Miroslav Rebej z Odboru procesního inženýrství, jehož úkolem je vytvořit model fotobioreaktoru. V něm bude probíhat výzkum kultivace řas vhodných k čištění spalin z energetických procesů. Za účelem rychlejší tvorby prototypu využili pracovníci ústavu i 3D tisk, který umožňuje reálnou aplikaci navržených komponent v řádu hodin.

Zuzana Šedrlová z FCH oslovila hodnotící komisi a uspěla v konkurenci 114 doktorských studentů z prvních ročníků brněnských vysokých škol se svou prací zaměřenou na akumulaci polyhydroxyalkanoátů a dalších metabolitů sinicemi. Sinice totiž produkují biopolymer, který má podobné vlastnoti jako plast vyrobený z ropy, je ale ekologičtější, protože se rozloží v řádu měsíců. Tento materiál by tak mohl být náhradou klasických plastů. Úkolem Zuzany je hledat cestu ke snížení výrobních nákladů tohoto biopolymeru. Dnes působí na Ústavu chemie potravin a biotechnologií i v Centru materiálového výzkumu.

Hned pětice doktorandů pracuje a bádá na CEITEC VUT. Mezi oceněnými je Kristýna Bukvišová, která se věnuje novým systémům, jenž v oblasti elektronové mikroskopie umožní růst nanostruktur. Působí v týmu Příprava a charakterizace nanostruktur, který vede Tomáš Šikola. Katarína Kacvinská se zase věnuje vývoji nových medicínských materiálů, které budou sloužit ke krytí ran, např. popálenin. Obsahují nejen antibakteriální složku, ale urychlují i hojení. Tyto krycí materiály jsou přitom vytvořené na bázi přírodních biopolymerů. Katarína působí v týmu Lucy Vojtové Pokročilé biomateriály (na snímku). Alžběta Ressnerová se pro změnu věnuje chytrým nanonástrojům, konkrétně plánuje využít tzv. CRISPRboty pro přesnou úpravu genů. Výzkumnou skupinu vede Jaromír Hubálek a Alžběta působí i na CEITEC MENDELU. Dalším oceněným doktorandem z CEITEC VUT je Jan Zítka, který vyvíjí diagnostický systém Point-of-Care. Ten by mohl být brzy nedílnou součástí ordinací praktických lékařů. Ocenění za svůj výzkum převezme z rukou primátorky také Jorge Andres Navarro-Giraldo, který pracuje ve skupině zaměřené na Magneto-optickou a THz spektroskopii. Ve své práci se věnuje mj. magnetické asymetrii v grafenu, dvouvrstvém grafenu či grafitu. 
Soutěž Brno Ph.D. talent je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit, kteří tak mohou získat celkové stipendium 300 000 Kč na svůj výzkum.

Všem oceněným a úspěšným studentům ve vědě srdečně gratulujeme!