Co nového v klubu Fyzika materiálů?

 7. 5. 2024 Rentgenová difrakce a vodíkování

Ukázali jsme si práce s  rentgenovým práškovým difraktometrem a  vysvětlili principy této metody.  Nahlédli jsme do problematiky ukládání vodíku do různých materiálů a prohlédli si zařízení pro experimentální ukládání vodíku.

Jaký je rozdíl při analýze biologických vzorků a vzorků z oblasti neživé přírody (kovy, slitiny, různé minerály) u práškové difrakce?

Jak jsou jednotlivé metody využitelné a jaké jsou výhody a nevýhod pro ukládání vodíku?

21. 5. 2024 nás čeká nás závěrečné setkání, kdy se pokusíme vytvořit prezentaci svých výzkumných výsledků pro závěrečný STEAM Slam 21. 6. 2024.

  

 

30. 4. 2024 Co vidíte na obrázku z elektronového mikroskopu? My už to dokážeme pojmenovat. Dnes jsme pokračovali v mikroskopování vzorků slitin. Víte, že je to úplně jiné, než práce s biologickými vzorky, kde je potřeba nízké napětí? U kovových materiálů se používá vysoké napětí.

Příště 7. 5. 2024 nás čeká termická analýza a vodíkování.


23. 4. 2024 Seznámili jsme se s rozdíly mezi optickým a elektronovým mikroskopem. Připravené vzorky jsme prohlédli tentokrát na elektronovém mikroskopu, vyfotili a provedli chemickou analýzu určitých oblastí. 

Jaké vzorky lze pozorovat?

Jaké jsou rozdíly při použití různých detektorů?

Je možné urychlit nebo automatizovat průběh chemické analýzy?

  


9. 4. 2024  Na videozáznamu jsme pozorovali průběh kalení vzorků po žíhání v peci a už známe možnostmi zalisování a zalití vzorků do „tablet“. Takový vzorek si pak každý vybrousilvyleštil na brusných papírech různé zrnitosti.

Pro srovnání:

Brusný papír se vyrábí v zrnitosti od P12 do P2500, my jsme použili zrnitost od 180 po 4000. Čím vyšší je číslo zrnitosti, tím jemnější je konečný výsledek. Náš vzorek bylo ale nutné ještě leštit na diamantové pastě!

Pokroky v broušení a leštění byli průběžně pozorovány na optickém mikroskopuTo, co vypadá na první pohled jednoduše, zase tak snadné není.  Složení materiálu ovlivnilo jeho chování při přípravě i pozorovanou strukturu.

Příště 23. 4. 2024 budeme pozorovat vzorky na elektronovém mikroskopu.

   

12. 3. 2024 Metalografická příprava a pozorování vzorků po odlití, práce se sklem

Vzorky připravené minule byly broušením a leštěním připraveny (metalografická příprava) na základní charakterizaci na skenovacím elektronovém mikroskopu JEOL.  Na mikroskopu jsme se podívali, jak se díky rozdílnému složení vzorku mění mikrostruktura. A pozorování vyvolalo několik otázek:  Jak se zobrazuje vzorek v elektronovém mikroskopu (SEM)? Je v SEMu nějaká další kamera? Provedli jsme základní chemickou analýzu vzorku, tj. ověření složení.  Na závěr jsme si ještě vyzkoušeli práci se sklem a sklářským kahanem.

Příště nás čeká zakalení a příprava vzorků pro pozorování na optickém mikroskopuSraz 9.  4. 2024 ve 14:30 na Ústavu fyziky materiálů AV ČR, Žižkova 22, Brno.

  
 

27. 2. 2024 Syntéza slitiny

Na předvážkách si každý odvážil svůj vzorek z předslitiny nikl-lanthan (už připravená slitina) a čistého cínu.  Po zaškolení, jak pracovat s obloukovou pecí, si každý vyzkoušel vzorek opakovaně přetavit tak, abychom získali homogenní slitiny daného chemického složení. Všichni si s přetavováním vzorků poradili, přestože něco podobného dělali poprvé v životě.  Dokonce zkoušeli stopnout, jak rychle se jim celý proces povede realizovat.

Diskutovali jsme o teplotách, kdy se které materiály taví a také o tom co se může stát při práci v laboratoři.

      

13. 2. 2024 Úvod do problematiky

Jak probíhá vodíkování materiálů?

Prý se elektronové mikroskopy vyrábějí v Brně a jsou hodně drahé, je to pravda?

Nejenom tyto otázky vyvolala prezentace problematiky slitin z čistých kovů, jejich mikrostruktura a fázové složení. Naším cílem bude zkoumat ternární slitinu Co-Mg-Ni, která se jeví jako perspektivní materiál pro uchovávání a následnou desorpci vodíku. Ano, čeká nás i objevování nových slov a pojmů z laboratoře, což by nemělo dělat problém. My totiž nebudeme bádat jen teoreticky, ale naopak nás čekají praktické činnosti. Práce s ohněm může být nebezpečná, proto bylo školení o bezpečnosti práce zcela nutné.