Co nového v klubu Fyzika materiálů?

 13. 2. 2024 Úvod do problematiky

Jak probíhá vodíkování materiálů?

Prý se elektronové mikroskopy vyrábějí v Brně a jsou hodně drahé, je to pravda?

Nejenom tyto otázky vyvolala prezentace problematiky slitin z čistých kovů, jejich mikrostruktura a fázové složení. Naším cílem bude zkoumat ternární slitinu Co-Mg-Ni, která se jeví jako perspektivní materiál pro uchovávání a následnou desorpci vodíku. Ano, čeká nás i objevování nových slov a pojmů z laboratoře, což by nemělo dělat problém. My totiž nebudeme bádat jen teoreticky, ale naopak nás čekají praktické činnosti. Práce s ohněm může být nebezpečná, proto bylo školení o bezpečnosti práce zcela nutné.