Chemický klub Bioskop 2019-2020

Chemický kroužek pro pro nadšené středoškoláky, kteří by si v laboratoři rádi vyzkoušeli náročnější chemické experimenty, které nelze provádět ve středoškolských laboratořích.

Účastníci budou mít příležitost si sami připravit organické a anorganické molekuly se zajímavými vlastnostmi (léčiva, fotochromní sloučeniny, fluorescenční barviva apod.) nebo z přírodních zdrojů izolovat organické látky a studovat je s využitím různých instrumentálních technik běžně používaných v reálném výzkumu (nukleární magnetická rezonance, infračervená a UV/vis spektroskopie, plynová chromatografie).

Kroužek bude probíhat v pátek jednou za 3 týdny.

Začátek kroužku je v 15.00, jeho délka je 4 hodiny a je zdarma. 

Uzávěrka přihlášek do: 31. 8. 2019

Podmínkou účasti je vyplnění následujícího dotazníku:  https://forms.gle/iRtQAWTQFms2wkqt9

Více informací naleznete na tomto odkaze: https://bioskop.muni.cz/cs/kalendar-kurzu/verejnost/nabidka-kurzu/chemicky-klub-2019-2020-novinka