Budeme mít v regionu JMK kvalitnější vodu z potrubí?

Budeme mít v regionu JMK kvalitnější vodu z potrubí?

Řešení nabízí jeden z projektů stipendijního programu JCMM s názvem ORION vypracovaný studentkou Evou Náplavovou z VUT v Brně.
O programu ORION: https://www.jcmm.cz/projekt/orion