25. 2. 2022, 17:00 - 19:00
přidat do kalendáře
online
zdarma
725 503 087
nejvíce ocení
rodiče
přednáška

Asynchronní vývoj nadaných dětí - „Jak je možné, že naše dítě myslí tak dospěle

Nadané děti se od ostatních dětí liší nejen ve schopnostech, ale i v některých charakteristikách vývoje a zrání.

Asynchronním vývojem rozumíme obvykle nápadné vývojové nerovnoměrnosti, nejčastěji mezi sociálním, emočním, motorickým, kognitivním vývojem, ale i v rozvoji některých specifických schopností. Někteří badatelé  se domnívají, že právě nadané děti mají zvláště v útlém věku větší tendenci k vývojovým nerovnoměrnostem. Jakým způsobem se takový vývoj nejčastěji projevuje? Proč bývá pro okolí obtížně pochopitelný a přijatelný? Jak ovlivňuje samotné dítě i jeho nejbližšího okolí? 

O tom všem si budeme povídat s rodiči nadaných dětí v Jihomoravském kraji.

 

Lektorka: doc. Šárka Portešová

Věnuje se problematice dvojí výjimečnosti, tedy souběhu nadání a handicapu. Je autorkou monografií Rozumově nadané děti s dyslexií (2011), Skryté nadání (2010) a řady časopiseckých studií. Zajímá se i o problematiku časného čtenářství nadaných předškoláků. V současné době je součástí týmu aktivity Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK, pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU), kde vyučuje kurzy Pedagogické a školní psychologie a Psychologie výchovy a vzdělávání.

 

Na přednášku je nutná registrace předem.

 

Tato přednáška je součástí portfolia aktivit pro rodiče nadaných dětí identifikovaných v Jihomoravském kraji a to i díky projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků v JmK. Více informací o přednáškách pro rodiče a rodičovských skupinách, kroužcích, příměstských táborech a exkurzích pro nadané děti, stejně jako vzdělávacích kurzech pro pedagogy najdete na www.jsmenadani.cz.