Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše, 3.patro
725 058 334
nejvíce ocení
pedagogové SŠ
Konzultace

Rovnice a nerovnice nejen v matematice

téma: Rovnice a nerovnice nejen v matematice

odborný lektor: Mgr. Viktor Ježek

Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, začátek 13:00 hod.

Konzultace  je zaměřena na uplatnění matematického aparátu (konkrétně řešení soustav rovnic a nerovnic) v konkrétních fyzikálních situacích. Zvláštní pozornost bude věnována soustavám rovnic v elektrických sítích a jejich efektivnímu řešení metodami nejen klasickými (Gaussova eliminace), ale i užitím netradičních postupů (Cramerovo pravidlo pro výpočet konkrétního jednoho proudu v elektrické síti bez nutnosti řešit celou soustavu).

 

 

 

Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

 

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.