Konference Děti mluví o vzdělávání: Jak si děti představují své vlastní vzdělávání?

Konference Děti mluví o vzdělávání: Jak si děti představují své vlastní vzdělávání?

Zpráva z konference
Brno, 17. května 2024

Dvoudenní konference pro pedagogy, stakeholdery a jiné aktéry, která má mimo jiné za cíl ukázat, jak si děti představují své vlastní vzdělávání. To je tématem odborné konference Děti mluví o vzdělávání, která se konala ve dnech 16. - 17. května 2024 v Brně a které se účastnila téměř stovka pedagogů, ředitelů a vzdělavatelů z Česka a Rakouska. Své příspěvky na konferenci přednesli pedagogičtí pracovníci, výzkumníci, reprezentanti Jihomoravského kraje i žáci škol škol z Brna a z Vídně.

V úvodu odpoledne účastníky konference pozdravila zástupkyně statutárního města Brna doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA. ‚‚Základní školství považuji za naprosto zásadní pro budoucnost každého člověka. Myslím, že je to taková vstupenka do života,’’ uvedla docentka Putnová.

Účastníky konference přivítal také RNDr. Miloš Šifalda, ředitel JCMM a organizátor konference. ‚‚Dnes máme možnost si promluvit nejen o vzdělávání, o tom, jak to vidí děti, ale ukázat, kam jsme se posunuli. A já věřím, že se vám bude líbit nejen konference, ale i město Brno a že se budeme častěji potkávat na obou stranách hranice,’’ řekl Šifalda.
Svou zdravici pronesl také Ing. Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje, který s radostí přijal naše pozvání. Ve svém příspěvku vyzdvihl důležitost bourání bariér ve vzdělávání ve směru odklonu od konzervatismu. ‚‚Jsem rád, že tady se to bourá, a že nejen učitelé mohou hovořit o vzdělávání, ale i děti mohou hovořit o vzdělávání. Nejen učitelé mohou hodnotit, ale i děti mohou hodnotit. A to je podle mě důležitá příprava pro ten budoucí život,’’ uvedl Hlavenka.

Jedním z řečníků přinášející své zkušenosti se vzděláváním byl portugalský profesor Luis Alexandre da Fonseca Tinoca, Ph.D. působící na Univerzitě v Lisabonu a podílející se na výzkumech v oblasti vzdělávání. Svým příspěvkem na téma Budoucnost ve vzdělávání uvedl potřebu včasného uvědomění si odlišnosti každéhoz nás, přičemž každý má jiné potřeby, na které by vzdělávání mělo reagovat. ‚‚Všichni jsme odlišní, proto je třeba zvážit a přizpůsobit tomu přípravu vzdělávání,’’ řekl Tinoca.

Druhým řečníkem byl PaedDr. Karel Kostka, Ph.D., MBA, zakladatel Střední školy Kostka a Základní umělecké školy Kostka ve Vsetíně, který se s účastníky konference zamyslel nad tím, jakou cenu má školní vzdělávání a do jaké míry je školní vzdělávání schopno být nahrazeno tzv. on-line vzděláváním.

Odpoledním vyvrcholením bylo fórum žáků druhého stupně brněnských základních škol, kteří promluvili o vlastních zkušenostech se vzděláváním. Jejich zkušenosti doplnili žáci z vídeňských základních škol prostřednictvím předtočených videí. V rámci fóra krátce promluvila i Mag.a Michaela Ehgartner-Smolka, zástupkyně Ředitelství pro vzdělávání ve Vídni o situaci v rakouském vzdělávání.

Druhý den konference patřil odborným workshopům, na které organizátoři zaznamenali velmi pozitivní ohlasy. Workshopy byly prakticky zaměřené s orientací na konkrétní témata ve vzdělávání žáků – význam dialogu s dětmi mateřské školy při práci s portfoliem, divadelní práce s dětmi a mladistvými nebo zavádění žákovských portfolií.

Prvním workshopem nás provedla Martina Barnstedt z Odboru mateřských škol z Dolního Rakouska, která představila principy, jakými v Dolním Rakousku vedou práci dětí s portfolií. ‚‚Jedno z témat eTOM (Education for Tomorrow AT-CZ) je digitalizace, a proto jsme se rozhodli naše portfolia digitalizovat. Děti fotografují stejně jako předtím, ale nyní to mohou dělat přes tablety,’’ okomentovala Barnstedt.

„Na workshopu Portfolia CO? - PROČ? - JAK? ocenili účastníci novou komplexní metodiku k tvorbě portfolií, která popisuje jednak způsob, jak zavést portfolia ve škole, ale také konkrétní pracovní listy a metody, jež lze při tvorbě portfolia využít s žáky. Účastníkům byla také nabídnuta technika sloužící k vlastní reflexi, jak o portfoliích uvažovat. Představena byla i naše aplikace Start iD umožňující tvorbu portfolií,“
uvedla Martina Milotová, metodička JCMM.

Účastníci konference ocenili vedle získaných informací a inspirace také velmi vstřícnou a příjemnou atmosféru, která v hotelu International Brno panovala. „Děkujeme za skvělou konferenci. Zazněla zde spousta zajímavých příspěvků. Do dalších dnů si odnáším mnoho inspirace,“ uvedl další z účastníků.