5. 6. 2024, 15:00 - 19:00
přidat do kalendáře
JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Science
725058334
nejvíce ocení
pedagogové SŠ
workshop

Matematika beze strachu pro každého, pro žáka i učitele

M workshop pro pedagogy SŠ
odborný lektor: RNDr. Iva Dřímalová, Ph.D.
5.6. 2024, sídlo JCMM, z. s. p. o. , Česká 11, Brno, SCIENCE CLUB 2. patro
téma: Matematika beze strachu pro každého, pro žáka i učitele.(Přípravou žáka a manipulační aktivitou k porozumění podivným partiím matematiky)
Anotace:V každodenní výuce se často ocitneme v situaci, kdy žákům demonstrujeme odvození či důkazy, přestože neplánujeme, že bychom od nich tuto dovednost vyžadovali. Dokážeme
odvození zařadit do výuky tak, abychom si je trofli po žácích vyžadovat? M workshop ;Matematika beze strachu nabízí čtyři části, které reflektují tuto výzvu. V první části kurzu v řízené diskuzi probereme, zda má demonstrování různých odvození nebo důkazů smysl, kdy, pro koho a za jakých podmínek. Zamyslíme se nad tím, co žákům
brání odvození pochopit a umět je samostatně zopakovat s porozuměním. Krátce se seznámíte s pojmem self-efficacy v matematice. Proč odvození předvádět? Jak poznáme dopad takové aktivity? Zapojíme žáky nebo budeme pospíchat a jejich aktivitu nepotřebujeme? Proč? V druhé části kurzu zaměříme pozornost na odvození vzorce pro výpočet kořenů kvadratické
rovnice. Má smysl vzorec odvozovat? V kurzu si představíme jeden způsob, jak to udělat tak, aby bylo odvození přístupné většině žáků ve třídě bez ohledu na typ školy. Hloubka odvození
bude na typu školy samozřejmě záležet. Co chceme žákům předvedením odvození předat? Co jim brání v pochopení toho, co se děje? Dokážeme žáky zapojit? Dokážou vzorec odvodit
sami? V této části kurzu nabídnu způsob, jak to provést. Identifikujeme překážky, které žákům brání v pochopení tohoto matematického okamžiku. Třetí část kurzu nabízí manipulační aktivity, které vedou k odvození Euklidových vět, a čtvrtá část se zaměřuje na odvození Pythagorovy věty. Aktivity jsou navrženy tak, aby žákům připadaly snadné. Použijeme barevné papíry, nůžky a fixy. Aktivitu snadno modifikujete pro využití GeoGebry nebo 3D tiskárny. Aktivity jsou vymyšleny tak, aby žákům odvození připadala skutečně snadná. Budeme diskutovat o jejich časové náročnosti a v té souvislosti přirozeně o tom, zda to stojí za to. Co je cílem takových aktivit? Kdy je zařadit a kdy je vynechat? Naď těmito otázkami budeme diskutovat v závěru kurzu.
Kurz opustíte s nápady, které můžete hned využít ve své výuce, navíc vybaveni vlastnoručně vyrobenými pomůckami. 
 
 
Mgr. Jana Adamová
odborný garant MG a STEAM pro pedagogy
projekt Implementace DZ JMK
JCMM, z. s. p. o.
Česká 166/ 11, Brno
tel: +420 725 058 334
jana.adamova@jcmm.cz

 

Aktivita je realizována a financována v rámci projektu „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, který je financován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem.