Studentka z Brna bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži

Spojil středoškoláky se zájmem o vodu a její udržitelnost, má za sebou Národní kolo, které se uskutečnilo na půdě Mendelovy univerzity v Brně a zná vítěze – Stockholm Junior Water Prize (SJWP) je mezinárodní projekt, jehož partnerem je také organizace JCMM.

„S Mendelovou univerzitou v Brně spolupracujeme úspěšně již řadu let nejen na projektech SOČ a T-exkurzí, ale také v grantové podpoře vědeckých pracovníků například v projektu SOMOPRO. Těší nás nová příležitost pro studenty, kteří tvoří své práce na téma voda a její udržitelnost. Nabízí jim další variantu seberealizace,“ vyjádřil podporu studentům na zahájení Národního kola soutěže Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Vítězství z Národního kola si v letošním roce odnáší studentka brněnského gymnázia Křenová Cécile Čechová, která se také úspěšně zúčastnila soutěže SOČ, podpořené JCMM.

 „Český akademický svět nám, studentům, nabízí nesmírný počet příležitostí se už při studiu věnovat vědecké práci a účastnit se různých exkurzí, takže proč toho nevyužít naplno,“ říká Cécile Čechová, jejíž projektové výsledky budou zapojeny do multidisciplinární studie vedené Masarykovou univerzitou.

Čechová si získala porotu za práci s názvem "Využití diatomologie v paleoekologii s příkladem na studii prameniště du Loup Bourrou na archeologické lokalitě Bibracte ve Francii. Výherkyně historicky prvního Národního kola o postup bojovala spolu s pěti dalšími soutěžícími z České republiky. Za nejlepší práci z ČR získala finanční odměnu padesát tisíc korun a bude reprezentovat svůj projekt, školu i Českou republiku v Mezinárodním kole, které se uskuteční ve Stockholmu.