Jihomoravští studenti mají za sebou krajské kolo SOČ

Krajská odborná soutěž pro středoškoláky SOČ zná jména nejlepších studentů a studentek z jihu Moravy. Krajské kolo v letošním roce proběhlo 12. 5. 2022 na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Celkem studenti představili 180 prací.

„Kvalita výsledků jihomoravských studentů potvrzuje, že se naše energie do jejich přípravy vyplácí. Každoročně jim poskytujeme finanční podporu v řádech stovek tisíc korun pro úspěšné zvládnutí jejich odborných prací a jsme rádi, že tímto způsobem můžeme budoucí mladé vědce podporovat,“ míní Miloš Šifalda, ředitel JCMM

„Všem 54 nejlepším účastníkům krajského kola gratulujeme. Rádi jsme podpořili nadané badatele a věříme, že se jak naše úsilí, tak pomoc ze strany školitelů a koordinátorů SOČ prací i letos podepíše na výsledcích finále,“ věří Alena Hynková, manažerka JCMM, která jihomoravské pedagogy i žáky koordinuje s tím, že účast v krajském kole, i případný postup do celostátního finále, pomáhá účastníkům při výběru vysoké školy, dalším studiu a studijních aktivitách.

Finále 44. ročníku SOČ se uskuteční 10. - 12. června 2022 na Gymnáziu J. Ortena v Kutné Hoře. Jihomoravský kraj bude reprezentovat více než 36 studentů, například zástupci z Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše, Gymnázia Brno, Řečkovice, Gymnázia Židlochovice a dalších škol. Po vzoru loňského roku budou studenti z jižní Moravy patřit k nejpočetnější skupině ze všech krajů ČR.

Brno_22_05_19

Veronika Hollerová, PR, marketing, média T: 777 908 294, Veronika.hollerova@jcmm.cz

Alena Hynková, manažerka projektu SOČ T: 724 206 697

 

Vítězové letošního krajského kola SOČ:

Pořadí v KK

Obor

Příjmení

Jméno

Název školy

Název práce

1.

1. Matematika a statistika

Engler

Jan

Gymnázium Hodonín, OA a JŠ

Intuicionistická logika a její modely

2.

1. Matematika a statistika

Pezlar

Zdeněk

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p.o.

Medúzy a posloupnosti průměrů

3.

1. Matematika a statistika

Bružeňák

Andrej

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p.o.

Metrické prostory a Banachova věta o pevném bodě

1.

2. Fyzika

Koňárek

Jakub

Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše, p. o.

Počáteční úloha v elastodynamice a metody jejího řešení v jednom rozměru

2.

2. Fyzika

Pumprlová

Elena

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, p.o.

Vliv tlaku pracovního plynu na generaci ubíhajících elektronů v tokamaku GOLEM

3.

2. Fyzika

Žižka

Rudolf

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Experimentální popis soustavy Se-Sn-Ni

1.

3. Chemie

Drdla

Lukáš

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, p.o.

Využití mikrofluidiky při ochraně životního prostředí pomocí metabolického inženýrství

2.

3. Chemie

Marečková

Michala

Cyrilomet. Gymn. a SOŠ pedagogická, Brno

Role různých reakčních uspořádání, prekurzorů a redukčních činidel v syntéze nanočástic CuNi

3.

3. Chemie

Zemene

Karolína

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

Syntéza derivátů furopyridinu jako nových inhibitorů ALK kináz

1.

4. Biologie

Klementová

Darja

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.

Příprava experimentálního systému pro analýzu kináz CK1α a CK1α-like in vitro a jeho využití pro určení substrátové specificity těchto kináz

2.

4

Doleželová

Kateřina

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská

Výskyt vybraných druhů rostlin na Malhostovických kopečcích

3.

4. Biologie

Buchtíková

Ema

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Úloha ubikvitinace RNA polymerázy II pomocí BRCA1-BARD1 v odpovědi na poškození DNA

1.

6. Zdravotnictví

Jeřábková

Karolína

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Role choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby

2.

6. Zdravotnictví

Pecová

Alžběta

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Změny koagulogramu u covid-19 pozitivních pacientů

3.

6. Zdravotnictví

Hanáková

Aneta

Gymnázium Matyáše Lercha

Jak snížit rezistenci na antibiotika při léčbě akutních nekomplikovaných zánětů močového měchýře u dospělých žen

1.

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Kutáčková

Linda

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p.o.

Free-choice minerály

2.

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Blechová

Kateřina

Gymnázium Tišnov, p.o.

Optimalizace PCR metod pro identifikaci bifidobakterií

3.

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Zábojová

Daniela

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Mohou dusičnany změnit reakci zemědělských plodin na nedostatek vody?

1.

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

Čechová

Cécile

Gymnázium Brno Křenová

Využití diatomologie v paleoekologii s příkladem na studii prameniště du Loup Bourrou na archeologické lokalitě Bibracte, Francie

2.

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

Mazancová

Eliška

Gymnázium Brno, Křenová, p.o.

Bryologické zhodnocení přírodní rezervace Malužín

3.

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

Janíčková

Petra

SPŠ chemická

Pesticidy v ovoci a zelenině

1.

9. Strojírenství, hutnictví a doprava

Vysloužilová

Agáta

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Proč mladí lidé využívají spíše autobusovou než vlakovou dopravu v meziměstské dopravě

2.

9. Strojírenství, hutnictví a doprava

Procházka

Martin

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Digitální dvojče pro průmysl 4.0: masivní nasazení LoRaWAN

3.

9. Strojírenství, hutnictví a doprava

Najvárek

Jakub

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Webová aplikace zobrazující informace o robotickém, autonomním vozidle

1.

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Cícha

Jan

Gymnázium Brno-Bystrc, p.o.

Zařízení pro výrobu a recyklaci 3D tiskového filamentu a optimalizace jeho výrobních parametrů

2.

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Horský

Pavel

Gymnázium Brno-Řečkovice

Tester baterií

3.

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Svozil

Jan

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Sestrojení měřiče kvality vnitřního ovzduší

1.

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

Trnka

Jaromír

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Posouzení možnosti umístění bytové jednotky v objektu administrativní budovy - Tevox z hlediska hluku od dopravy

2.

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

Hájek

Jiří

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Experimentální měření lomové energie materiálu cementovláknitých desek

3.

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

Krejčí

Lukáš

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše

Principy Nového urbanismu a jejich implementování ve čtvrti Špitálka

1.

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Poláková

Adéla

Gymnázium T. G Masaryka Zastávka, p.o.

Děti a příroda

2.

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Růžička

Adam

Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, p.o.

Audiovizuální průvodce po Naučné stezce Bitvy tří císařů

Buchta

Stanislav

3.

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Roblík

Tadeáš

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE, p.o.

Učitelský průvodce pro Google Classroom

1.

13. Ekonomika a řízení

Procházka

Gustav

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Daňové úlevy a volba exit strategie u Doplňkového penzijního spoření

2.

13. Ekonomika a řízení

Drda

Vojtech

Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o.

Vnímání a využití kryptoměn v ČR

3.

13. Ekonomika a řízení

Musil

Pavel

SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, p. o.

Podnikatel 16+

1.

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Zmeškalová

Ema

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Peer mediace na středních školách - tvorba mediačních výukových materiálů

2.

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Opletalová

Tereza

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí

Svět snů dospívajících

3.

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Foltýnová

Anna

Gymnázium Židlochovice, p.o.

Myslíš, nebo víš?

1.

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Cáb

Antonín

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Varhany strážnických kostelů

2.

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Bařinová

Alžběta

Gymnázium, OA a JŠ Hodonín, p.o.

Současná podoba podlužáckého kroje

3.

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Conlon

Emma Elizabeth

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Japonské divadlo Takarazuka

1.

16. Historie

Souchop

Jiří

Gymnázium Brno, třída Kapitán Jaroše

Působení mého prapradědy Huga Kubíčka v Mikulově

2.

16. Historie

Scheerová

Jana

GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE, p.o.

Atentát na Heydricha v denících Moravské slovo a britském The Times

3.

16. Historie

Mikulka

Jan

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

Kameny zmizelých

1.

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Žídková

Valerie

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, p.o.

Umělá inteligence ve vztahu k právu v současné době

2.

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Hajašová

Michaela

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Analýza předložek v češtině, příspěvek k vývoji jazykového korektoru

3.

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Ulvrová

Julie

Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o.

Mravnostní trestná činnost v kyberprostoru

1.

18. Informatika

Major

Kristian

Gymnázium Brno, Křenová, p.o.

Modulace zvuků na analogovém syntezátoru a jejich využití při tvorbě

2.

18. Informatika

Blažek

Richard

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14

Překladač programovacího jazyka Zyba

3.

18. Informatika

Schüller

Marcel

Gymnázium Brno, Vídeňská, p.o.

Biometrie sítnice