JCMM otevře další České centrum – na univerzitě v Novém Sadu

Podporovat studentskou mobilitu, výuku českého jazyka nebo pomáhat s přihlašováním na jihomoravské univerzity, i to je část náplně nového Českého centra. Vzniká na Novosadské univerzitě v Srbsku. Dohodu o spolupráci podepsali 10. května 2022 na Filozofické fakultě Univerzity Novi Sad děkanka Filozofické fakulty Ivana Živančević Sekeruš a ředitel JCMM Miloš Šifalda.

„Vedle výuky českého jazyka se budeme věnovat i poskytování stipendií pro studium v ČR, o které srbští studenti projevují velký zájem. Díky této dohodě bude od září 2022 na tamní univerzitě působit náš lektor českého jazyka,“ potvrdil Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

„Po zkušenosti ze spolupráce se studenty ze zahraničí víme, jak je pro ně důležitá dostupnost poradenského servisu. Přináší jim pomoc například s přihlašovací procedurou na vysoké školy a s formalitami, které se pojí k začátku studia v ČR,“ nastínila další spolupráci se studenty Iveta Kumstátová, manažerka programu Českých center za JCMM.

Vedle JCMM se podpisu smlouvy zúčastnili zástupci regionální srbské vlády, zastupitelé JMK Drago Sukalovský, Jan Novotný a zástupce Masarykovy univerzity Ivan Malý. Otevření Českého centra podpořilo Velvyslanectví ČR v Bělehradě v zastoupení velvyslance Tomáše Kuchty. Výuka českého jazyka bude zahájena s novým akademickým rokem.

22_05_17_Brno 

Veronika Hollerová PR, marketing, média T: 777 908 294, E: veronika.hollerova@jcmm.cz

Iveta Kumstátová, managerka programu Českých center T: 725 745 596