JCMM přivítá 35 vědců z ČR a ze zahraničí

Jsou úspěšní v mnoha oborech a věda je jejich posláním – vědci, kteří své výzkumné aktivity představí na jižní Moravě. Ve čtvrtek 5. května 2022 v čase 9.00–12.00 se na JCMM uskuteční networkingová akce ve spolupráci s MCAA (Marie Curie Alumni Association) – česká sekce. Cílem je propojit a obnovit kontakty mezi vědci, kteří jsou držiteli prestižního statusu MSCA (převážně z programů podpory EU Horizon 2020 a Horizon Europe) a v současné době působí v České republice a v zahraničí.

„Brno je centrem vědy a JCMM vždy bylo otevřeno podpoře vědecké komunity. Mladé vědce podporujeme prostřednictvím řady stipendijních programů a věříme, že to má význam nejen pro jihomoravský region,“ říká Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Setkání se zúčastní 35 vědců z ČR a okolních zemí. V programu je čekají příspěvky z Národního kontaktního centra pro program MSCA nebo informace z připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský.

Chtěl bych, aby JCMM nadále hrálo silnou roli na poli podpory vědy a výzkumu a vytváření dobrých podmínek pro vědce zejména v Jihomoravském kraji”, doplnil Michael Doležal, projektový manažer v JCMM.

Právě JCMM v letech 2009–2020 administrovalo program podpory excelentních vědců SoMoPro, který byl hrazen z prostředků Evropské komise a Jihomoravského kraje. Během 11 let zde působilo celkem 71 vědců ve třech etapách. Řada vědců z tohoto programu se účastní čtvrtečního setkání, jehož cílem je mimo jiné podpořit spolupráci mezi vědci na jejich výzkumných projektech.

Brno 22_05_02

 

Veronika Hollerová, PR, marketing, média T: 777 908 294, E: veronika.hollerova@jcmm.cz

Michael Doležal, projektový manažer JCMM, T: 602 735 910, E: michael.dolezal@jcmm.cz