Mrhat nadáním našich dětí? Tak bohatí nejsme

„Maminko, tatínku, jsem nadané dítě!“ Takové oznámení zřejmě v příštích dnech čeká na další rodiče žáků 4. tříd v Jihomoravském kraji. Pokračuje zde totiž projekt, jehož cílem je vyhledání nadaných dětí a následná práce s nimi, zaměřená na další rozvoj jejich nadání.

V tomto týdnu se budou konat testy v brněnské Základní škole Didaktis na Vinohradech. Testy jsou vymyšlené formou hry, která jednak děti baví a jednak eliminuje nervozitu z toho, že jsou testované. „Naše škola intelektově nadané děti cíleně vyhledává a podporuje jejich rozvoj na základě individuálního rozvojového plánu. Možnost odborného testování nám významně pomáhá tyto žáky identifikovat a sestavit jim rozvojový plán na míru. Rodiče mohou podle výsledků testů vybírat vhodné mimoškolní i vzdělávací aktivity pro své dítě tak, aby mu pomáhaly optimálně rozvíjet jeho rozumový potenciál a později je směřovat i profesně,“ uvedla Irena Matušková, koordinátorka pro práci s nadanými dětmi ZŠ Didaktis.

Testování se v následujících dnech rozšíří i do dalších brněnských i mimobrněnských škol. „Kvůli nedostatečné diagnostice nejsme schopni adekvátně podpořit všechny nadané žáky. Cílem prescreeningu míry nadání je vyhledat více nadaných žáků, a to s ohledem na charakteristiky jejich nadání. Na základě jejich nominace určujeme opatření, která mohou rozvoji daného žáka napomoci,“ uvedla Šárka Portešová, vedoucí týmu za Fakultu sociálních studií.

Problematika nadání dětí byla dlouhodobě na okraji pozornosti, inkluze se věnovala spíše žákům s dysfunkcemi a výukovými obtížemi. Teprve v poslední době se rozšiřuje povědomí mezi pedagogy i rodiči o tom, že i nadaní potřebují podporu. „‚Nadané dítě‘ není každý kluk nebo holka, kteří umí hrát skvěle na klavír, umí v první třídě malou násobilku nebo nádherně tančí – je to terminus technicus. Některé nadané děti kvůli tomu, že je neobjevíme, nedostanou příležitost své nadání rozvíjet, protože okolí jeho hyperaktivitu mylně přičítá například poruchám pozornosti. A žádná společnost na světě není tak bohatá, aby si mohla dovolit mrhat nadáním svých dětí,“ vysvětluje Jana Musilová, koordinátorka projektu za JCMM.

Testování zajišťuje organizace JCMM ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. V následujících dnech a týdnech se budou čtvrťáci testovat mimo jiné v Bílovicích nad Svitavou, v ZŠ Chalabalova v Brně-Kohoutovicích nebo v ZŠ Křídlovická. Právě zde se již testovalo v minulém školním roce. Jednou z maminek, která se dozvěděla, že má doma nadané dítě, byla i Petra Vosková, maminka Viktórie. „Testování zajišťovala škola. Sama bych dceru testovat nedala, protože Viktória ve třídě pracuje úplně normálně a nijak nevyčnívá. Změna to pro nás byla veliká. Viky naštěstí celý program pro nadané, který zajišťuje JCMM, velmi sednul – absolvovala už vloni v létě stáž v Archeoparku Pavlov, letní tábory pořádané JCMM na univerzitách, MiND Club a chemické exkurze na VUT. Aktuálně by se ráda zapojila i do mentoringového programu v oblasti chirurgie,“ říká Petra Vosková.

Čtvrťáci se testují pomocí psychodiagnostického systému Invenio. Ten vyvinuli odborníci z Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a vychází z nejmodernější psychologické teorie. „Systém vznikl na základě intenzivní mezioborové spolupráce a odborných poznatků o vývoji schopností v dětském věku i o možnostech jejich testování. Využívá moderní přístup tzv. herního testování, integruje tedy prvky počítačových her, které obvykle zvyšují u dětí motivaci a hravost a snižují případné obavy,“ vysvětlila Šárka Portešová.

„Máte doma čtvrťáka a chtěli byste ho nechat ve škole otestovat? Kontaktujte vašeho třídního učitele a pošlete mu odkaz bit.ly/jsme-nadani. Na něm najde všechny důležité informace včetně přihlašovacího formuláře k testování,“ doplňuje Jana Musilová.

Informace najdete také na webových stránkách JCMM www.jsmenadani.cz.

Brno, 14. února 2022

Kontakt pro média:

Jana Musilová, manažerka projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků v JMK T: 724 919 622 E: jmusilova@jcmm.cz