Česká centra JCMM v zahraničí připravují další studenty na studium v Brně

Jen týden zbývá do odjezdu lektora českého jazyka Martina Horna do Charkova. Právě na tamní Univerzitě O. M. Beketova působí jedno z Českých center JCMM, kde mají možnost získat zahraniční studenti certifikát o jazykovém vzdělání. Češtinu totiž potřebují, pokud chtějí studovat na některé z brněnských univerzit ve vybraných oborech.

Lektoři JCMM poskytují kurzy českého jazyka. Centra mají široké využití – podáváme informace pro zájemce o studium v českém jazyce na brněnských vysokých školách, o možnostech studia a seznamujeme je také s kulturou Jihomoravského kraje,“ vysvětluje náplň center Iveta Kumstátová, manažerka projektu Internacionalizace s tím, že partnerská univerzita působí také v ruském Iževsku a v minulosti například v Uljanovsku (Rusko) a Luhansku (Ukrajina), Chanty-Mansijsku (Rusko) a v Kazani (Rusko). Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Koncept podpory zahraničních studentů zapadá do portfolia projektů JCMM s tím, že zahraniční studenti se prostřednictvím JCMM mají možnost realizovat jak v programech v českém jazyce, tak i v anglických. Po splnění podmínek mají nárok získat stipendium, které mnohým výrazně pomáhá při studiu. Od JCMM dostávají také podporu při řešení otázek spojených s pobytem cizinců v ČR,“ popsal Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Studenti nejvíce oceňují asistenci při celém procesu přijetí na univerzitu, od podání přihlášky až po vyřízení víza. Rádi navštěvují kurzy češtiny, protože ačkoliv probíhají hodiny zábavnou formou, dovedou je až k certifikátu B2,“ doplnil lektor českého jazyka Martin Horn, který na zahraniční cestu do Charkova odlétá 20. ledna.

Naši výuku zásadně ovlivnil Covid, už druhým rokem probíhá online. Pro studenty, kteří byli vybráni pro stipendium JCMM, bylo velmi těžké získat studentské vízum pro vstup do ČR. Třem studentům z Iževska se podařilo přijet až v listopadu 2021. Přestože plnili úkoly po domluvě s vyučujícími online, musí napnout všechny síly, aby výuku dohnali, “ popsala lektorka Sofia Križan, která v současné době působí jako lektorka v Iževsku na Kalašnikově iževské státní technické univerzitě. Tato univerzita dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. 

Měsíční stipendium pro studenty v ČR činí 7000 Kč. Slouží na pokrytí základních životních nákladů a bezplatný poradenský servis. Ten mohou využít také prostřednictvím center pro cizince.

V současné době připravuje JCMM otevření dalšího Českého centra na Univerzitě Novi Sad v Srbsku, kde je tradičně vysoký zájem mladých lidí o studium v naší zemi.

Brno 22_01_11

Přihlášky ke stipendiu

Pro akademický rok 2022/2023: ProManager. Podrobnější informace k podávání přihlášky najde uchazeč v příručce pro žadatele. On-line přihlášky ke stipendium mají zájemci možnost podávat do 31. 1. 2022. Finální výběr stipendistů proběhne na konci června 2022.

veronika.hollerova@jcmm.cz PR, marketing, média, T: 777 908 294

iveta.kumstatova@jcmm.cz manažerka projektu Internacionalizace, T: 725 745 596