Stipendia pro zahraniční studenty

Vybrat 25 nejlepších zahraničních studentů, kteří budou v nadcházejících letech studovat na jižní Moravě se stipendijní podporou, bylo úkolem jednání v sídle JCMM v pondělí 28. 6. 2021.

Na výběru budoucích stipendistů se podíleli zástupci brněnských univerzit, statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a organizace JCMM, která zajišťuje chod českých lektorátů v zahraničí, kde mají možnost studenti získat certifikát potřebný právě pro studium v českém jazyce. Tzv. Česká centra jsou součástí programu Stipendia pro zahraniční studenty.

“Program je určen pro studenty ze zemí mimo EU a realizujeme jej 15 let. Za tu dobu bylo podpořeno stipendii kolem 330 studentů z 26 zemí světa. Dalších téměř 300 studentů přišlo prostřednictvím lektorátů bez stipendijní podpory. Jednalo se například o studenty z Dominikánské republiky, Nepálu, Brazílie, v největším počtu z Ruska, Ukrajiny a Srbska ” uvedl Miloš Šifalda, ředitel JCMM.

Komise měla za úkol vyhodnotit studijní profily jednotlivých uchazečů do programu. V letošním roce vybírala ze 13 zemí, např. Libanonu, Albánie, Etiopie, Ukrajiny, Velké Británie, Ruska nebo Číny. Vybraní uchazeči zahájí studium na brněnských univerzitách už na podzim 2021.

“Získání nadaných zahraničních studentů, a to zejména doktorandů, považuji za jednu z priorit v této oblasti. Pokud se má jižní Morava rozvíjet a mít mezinárodní charakter, bez zahraničních studentů a vědců se to neobejde,” vyjádřil Jiří Hlavenka, člen Rady Jihomoravského kraje.

Český jazyk podmínkou

Stipendium budou studenti pobírat po celou dobu studia v České republice. Někteří z kandidátů prošli výukou českého jazyka v českých centrech JCMM v Rusku a na Ukrajině. Mluví díky tomu plynně česky.

“Věříme, že situace dovolí setkávat se se studenty pravidelně. Po příjezdu tradičně JCMM pořádá víkendový kurz českého jazyka, který považujeme za velmi důležitý, studenti se rozmluví, přestanou se bát, seznámí se mezi sebou, což je důležité, protože tady nebudou sami. S řadou z nich zůstáváme v kontaktu po celou dobu jejich pobytu v České republice,” uvedla Iveta Kumstátová, manažerka programu JCMM s tím, že i po skončení studia není výjimkou, že studenti využijí některý z dalších programů JCMM, například Brno Ph.D. Talent. 

Přihlašování ke stipendiím je spuštěno vždy 1. prosince. Podmínkou je zvládnout studium v českém jazyce (podle požadavků jednotlivých fakult) v technických a přírodovědných oborech a být ze země mimo EU. V současné době je přitom možné využít ke studiu češtiny dva zahraniční lektoráty, jeden v Charkově na Ukrajině a druhý v Iževsku v Rusku. JCMM spolupracuje i s Kazaňskou univerzitou v Rusku.

veronika.hollerova@jcmm.cz, PR, média JCMM T: 777 908 294

iveta.kumstatova@jcmm.cz manažerka programu stipendií a Českých center JCMM, T: 725 745 596