Dva projekty JCMM uspěly v Národní ceně kariérového poradenství 2020.

Národní cena kariérového poradenství 2020 zná své vítěze. Ocenění získalo pět nejlepších projektů kariérového poradenství. Zvláštní uznání poroty patří také dvěma projektům JCMM.

Výsledky letošního ročníku byly vyhlášeny na evropské online konferenci Kariérové poradenství a vzdělávání ve světě vzhůru nohamaNárodní ceny kariérového poradenství uděluje již dvanáctým rokem Centrum Euroguidance při Domě zahraniční spolupráce v součinnosti s dalšími evropskými zeměmi.

Porota složená z odborníků letos vybírala vítěze z 30 přihlášených projektů věnovaných kariérnímu poradenství a profesnímu rozvoji. Hodnotila především jejich inovativnost a přínos pro cílovou skupinu. 

Kompletní projekty oceněné Národní cenou kariérového poradenství 2020 naleznete zde.

Dvě ocenění, zvláštní uznání poroty, míří také za organizací JCMM, a to za webovou platformu Vyberskoly.czmetodickou příručku Člověk a svět práce.

Výstupy z konference jsou dostupné na stránce Konferencekp.cz.