Téma v SOČ slaví úspěchy

V odborném časopise KOMUNÁLNÍ TECHNIKA vyšel článek "Odpadkový koš jako zdroj energie".

Tématem odpadu a možnostmi jejího recyklování se ve své práci podpořené JCMM zabýval student třetího ročníku Robin Oswald z Gymnázia T. G. Masaryka ze Zastávky u Brna. Práce byla zpracovaná pod odborným vedením Ing. Martina Šotnara z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Student se ve své práci zabýval nakládáním s odpady, jejich tříděním a možnostmi dalšího zpracování.  Hlavní částí jeho práce byla vytvořená metodika založená na získávání výhřevnosti spalováním odpadů, kde Oswald navrhl nový způsob, jak směsný komunální odpad třídit. Práce vznikla jako téma Středoškolské Odborné Činnosti  financované Jihomoravským krajem prostřednictvím Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu z.s.p.o.