M-dílny, M-dílna Konstrukční úlohy pro II. st. ZŠ 29.5.2019