Lidé v JCMM

RNDr. Miloš Šifalda
Ředitel JCMM
E-mail: milos.sifalda@jcmm.cz
Tel.: +420 541 211 043

Lenka Dvořáková
Asistentka ředitele
E-mail: lenka.dvorakova@jcmm.cz
Tel.: +420 724 232 472

Ing. Michael Doležal
Zástupce ředitele
E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz
Tel.: +420 602 735 910

Ing. Jana Chylíková
Finanční manažerka
E-mail: jana.chylikova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 196 072

Mgr. Renáta Majerová
Právník
E-mail: renata.majerova(at)jcmm.cz
Tel.: +420 734 681 444

Veronika Hollerová
PR, marketing, média
E-mail: veronika.hollerova@jcmm.cz
Tel.: +420 722 071 371

Michal Němec
Správce budovy Česká 166/11
E-mail: michal.nemec@jcmm.cz
Tel.: +420 727 965 423

Zdeněk Midrla
Recepce Česká 166/11
E-mail:
zdenek.midrla@jcmm.cz
Tel.: +420 605 230 356
 

Podpora nadaných studentů na SŠ

Mgr. Ivo Hopp
Projekt: Program podpory nadaných studentů v JMK, Robotiáda
E-mail: ivo.hopp@jcmm.cz
Tel.: +420 725 062 757

Mgr. Milan Linkesch
Projekt: N-Trophy
E-mail: milan.linkesch@jcmm.cz
Tel.: +420 602 602 069

Ing. Alena Hynková
Projekt: Podpora projektů SOČ
E-mail: alena.hynkova@jcmm.cz
Tel.: +420 724 206 697

Mgr. Viola Moškvanová
Projekt: Stipendia pro studium v anglických studijních programech
E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz
Tel.: +420 735 759 087

Mgr. Adriana Pavlů
Projekt: T-exkurze, Program podpory nadaných studentů v JMK
E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz
Tel.: +420 602 602 054
 

Projekt PolyGram 

Mgr. Jana Adamová
Projekt: PolyGram 
E-mail: jana.adamova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 058 334

Ing. Veronika Kubecová
Projekt: PolyGram 
E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz
Tel.: +420 724 907 693  

Mgr. Monika Školová
Projekt: PolyGram 
E-mail: monika.skolova@jcmm.cz 
Tel.: +420 606 661 224
 

Technické vzdělání v MŠ a ZŠ

Ing. Jiří Michele
Projekt: Středisko technické výuky, EduSTEM
E-mail: jiri.michele@jcmm.cz
Tel.: +420 725 897 412

Ing. Miloš Filip
Projekt: Středisko technické výuky, EduSTEM
E-mail: milos.filip@jcmm.cz
Tel.: +420 602 764 520
 

Podpora nadaných studentů na VŠ

Ing. Jana Musilová
Projekt: Brno Ph.D. Talent
E-mail: jana.musilova@jcmm.cz
Tel.: +420 724 919 622
 

Stipendia pro zahraniční studenty

Ing. Iveta Kumstátová
Projekt: Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji
E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 745 596
 

Podpora lidských zdrojů pro vědu a výzkum

Ing. Michael Doležal
zástupce ředitele
Projekty: SoMoPro, RIS JMK
E-mail: michael.dolezal@jcmm.cz
Tel.: +420 602 735 910

Mgr. Martina Šatinská
Projekt: EURAXESS centrum Brno
E-mail: martina.satinska@jcmm.cz
Tel.: +420 724 803 394
 

Centrum vzdělávání všem

Mgr. Hana Rozprýmová
Projektová manažerka
E-mail: hana.rozprymova@jcmm.cz
Tel.: +420 601 367 229

Mgr. Renata Menšíková
Projektová manažerka
E-mail: renata.mensikova@jcmm.cz 
Tel.: +420 702 157 700

Ing. Martina Strnadová
Projekt: KaPoDaV
Projektová manažerka
E-mail: martina.strnadova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 503 085   

Bc. Lucie Vaverková
Projekt: KaPoDaV
Finanční manažerka
E-mail: lucie.vaverkova@jcmm.cz

Tel.: +420 725 503 086 

Bc. Martina Milotová
Koordinátorka Kariérového poradenství
E-mail: martina.milotova@jcmm.cz
Tel.: +420 702 157 701           

Michal Němec
Databáze kurzů
E-mail: michal.nemec@jcmm.cz
Tel.+420 727 965 423

Mgr. Pavlína Vašátová
Koordinátorka Akademie CVV
E-mail: pavlina.vasatova@jcmm.cz
Tel.: +420 606 060 243

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
Projekt: KaPoDaV
Metodička kariérového poradenství
E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz
Tel.: +420 727 813 552

Mgr. Martin Majcík
Projekt: KaPoDaV
Metodik dalšího vzdělávání
E-mail: martin.majcik@jcmm.cz
Tel.: +420 727 813 551

Jáchym Důjka
Projekt: KaPoDaV, další vzdělávání
Koordinátor marketingových aktivit
E-mail: jachym.dujka@jcmm.cz
Tel.: +420 702 088 934

Ilona Staňková
Projekt: KaPoDaV
Specialistka dalšího vzdělávání 

E-mail: ilona.stankova@jcmm.cz
Tel.: +420 601 344 241       

Mgr. Eliška Lízalová 
Projekt: KaPoDaV
Specialistka dalšího vzdělávání 
E-mail: eliska.lizalova@jcmm.cz
Tel.: +420 725 503 087

Mgr. et Mgr. Veronika Kirchnerová, Ph.D.
Projekt: KaPoDaV
Odborný pomocník
E-mail: veronika.kirchnerova@jcmm.cz
Tel.: +420 604 281 104

Viktor Kulhavý, Ph.D.
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)
E-mail: viktor.kulhavy@jcmm.cz
Tel.: +420 730 131 942

Mgr. Pavla Frňková
Kariérové poradenství pro veřejnost (Boskovice)
E-mail: boskovice@vzdelavanivsem.cz   
Tel.: +420 727 965 847

Mgr. Václav Vydra 
Kariérové poradenství pro veřejnost (Brno)
E-mail: vaclav.vydra@jcmm.cz
Tel.: +420 725 503 091

Mgr. Radka Kučerová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Znojmo)
E-mail: znojmo@vzdelavanivsem.cz
Tel.: +420 727 969 592

PaedDr. Miluše Těthalová
Kariérové poradenství pro veřejnost (Hodonín)
E-mail: hodonin@vzdelavanivsem.cz
Tel.: +420 702 165 343

 

Lektoráty českého jazyka

Mgr. Jiří Karásek
Lektor českého jazyka - Kazaň, Ruská federace
E-mail: karasek58@seznam.cz

Mgr. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Charkov, Ukrajina
E-mail: mhorn@seznam.cz

Mgr. Sofia Križan
Lektor českého jazyka - Iževsk, Ruská federace
E-mail: sofi.krizan@gmail.com

Mateřská dovolená

Ing. Dana Bekker Vejborná
rodičovská dovolená

Mgr. Barbora Dofková
rodičovská dovolená