M-dílny, M-dílna pro učitele SŠ, Komplexní čísla, 2. 10. 2018 Brno