Jihomoravští středoškoláci soutěžili o víkendu v celostátní soutěži SOČ

V celostátním kole SOČ získali naši studenti čtyři zlaté medaile za první místo v některém z osmnácti vědních oborů, dalších osm se umístilo na druhém a třetím místě. Většina studentů byla podpořena z JCMM, a to buď v rámci programu SOČ, PPNS, anebo účastí na Kurzu prezentačních a rétorických dovedností, které pro ně JCMM organizuje. Již 41. ročník celostátního kola SOČ se konal ve dnech 14. 6. 2019 - 16. 6. 2019 v Opavě. Do soutěže se letos zapojilo 270 středoškoláků – vítězů krajských kol.
Srdečně gratulujeme všem šikovným studentům!