T-excursions

Velké experimenty v malém provedení v oblasti stavebních konstrukcí

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Stavební fakulta
Další údaje o pracovišti:
Lektoři: Ing. Ondřej Karel

Popis:

Cílem T-Exkurze bude objasnění a ukázka vlastností základních stavebních materiálů používaných nejčastěji pro vodorovné stavební konstrukce.

Zaměříme se tedy na dřevo, ocel a železobeton. Studenti se seznámí s výhodami a nevýhodami jednotlivých stavebních materiálů. Povíme si o vlivu základních fyzikálně mechanických vlastností jednotlivých materiálů a průřezu na výslednou únosnost konstrukčních prvků. U železobetonu bude výklad doplněn o základní teorii vyztužování železobetonových prvků proti účinkům zatížení. Následně se společně pokusíme nasimulovat zatížení reálných dřevěných, ocelových a železobetonových (dobře i špatně vyztužených) překladů. Porušíme je ohybem a budeme sledovat jejich chování a charakter porušení při tomto zatížení, případně vliv probraných vlastností na výslednou únosnost.