T-excursions

Rostlinné esenciální organely

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: Oddělení funkční genomiky a proteomiky
Lektoři: Mgr Šárka Schořová

Popis:

Buňka je základním stavebním kamenem organismu. Rozlišujeme základní dva typy buněk – prokaryotické (bakterie, sinice) a eukaryotické (živočichové, rostliny). Pro chod eukaryotické buňky je důležitá přítomnost mnoha specifických organel (Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum, jádro, mitochondrie, atd.) Rostlinné buňky mají na rozdíl od živočišných buněk silnou buněčnou stěnu a liší se také organelárním složením.

Zatímco mitochondrie jsou přítomny ve všech eukaryotických buňkách a působí zde jako továrna na výrobu energie, chloroplasty jsou charakteristické jen pro rostlinné buňky. Chloroplasty jsou důležité pro přeměnu sluneční energie na kyslík a vodu – proces známý jako fotosyntéza. 

Během T-exkurzí se budeme zabývat právě izolací těchto organel (mitochondrie a chloroplasty) a také se blíže podíváme na rostlinnou buňku zbavenou buněčné stěny, tzv. protoplast. Budeme pracovat s mikroskopem a se spoustou dalšího laboratorního vybavení.