T-excursions

Molekulární biologie nádorové buňky

Instituce: Masarykův onkologický ústav
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)
Lektoři: MUDr. Petr Muller, PhD.

Popis:

In vivo imaging

Podstatou vzniku nádorového onemocnění jsou postupné změny v genetické informaci buňky, které následně vedou k nekontrolovanému dělení a ztrátě diferenciace. Cílem současné experimentální onkologie je poznat mechanismy nádorové transformace na molekulární úrovni tak, aby bylo možné co nejpřesněji určit prognózu nádorového onemocnění a nasadit účinnou a cílenou léčbu.

Tématem exkurze bude seznámit se s výzkumnými metodami, které se pro studium nádorových buněk používají. Studenti se seznámí s metodami pěstování buněk v tkáňových kulturách. Pomocí fluorescenční mikroskopie se naučí pozorovat jednotlivé buněčné organely, DNA, nebo jednotlivé proteiny. Pomocí průtokové cytometrie pak budou detekovat obsah DNA v buňce a naučí se sledovat buněčný cyklus a buněčnou smrt.