Vědci

Pro vědce nabízíme v současnosti následující programy:

SOMOPRO

South Moravian Programme for Distinguished Researchers je regionální grantový program na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno poskytuje bezplatnou službu, která má usnadnit mezinárodní mobilitu vědců a jejich rodinných příslušníků cestou informačního servisu.

ORION

Cílem projektu ORION je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity (RFPO - Research Funding and Performing Organisations). Projekt, a s ním spojená změna, je zaměřená na vědce, administrativní pracovníky a management v projektu zapojených organizací.


SoMoPro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno pomáhá nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Orion

Cílem projektu ORION je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity (RFPO - Research Funding and Performing Organisations). Projekt, a s ním spojená změna, je zaměřena na vědce, administrativní pracovníky a management v projektu zapojených organizací.