Mgr. et Bc. Martin Horn
Lektor českého jazyka - Charkov, Ukrajina

Mám rád češtinu v celé její rozmanitosti i složitosti. Rád pracuji s lidmi. Baví mě učit, protože je to velmi inspirující, kreativní práce. Objevovat a zdolávat úskalí českého jazyka společně se zahraničními studenty. Jsem vždy rád, když je mohu provázet na cestě za poznáním jazyka a kultury, baví mě vzájemné obohacování a rozšiřování obzorů. Učit svůj rodný jazyk je výzvou k neustálému přehodnocování jeho chápání a kontakt se studenty z různých zemí a kultur je pro učitele velkým stimulem osobního rozvoje. Nejlepším způsobem, jak se přiblížit jinému národu, je začít mluvit jeho jazykem. Učit se cizí jazyk je jako získávat novou identitu, vstupovat do nového světa jako jiný člověk, který opustil svůj způsob komunikace. Učení je jako otevírání dveří, za kterými je vždy něco nového. Snažím se být studentům na této cestě tím nejlepším průvodcem.

Martin vystudoval učitelství českého jazyka a základů společenských věd na Univerzitě Karlově, o něco později pak ještě školský management. Pracoval na různých typech škol jako učitel, zástupce ředitele a ředitel. Od roku 2008 se věnuje výuce češtiny pro cizince.

E-mail: mhorn@seznam.cz