Vyberskoly.cz

Vyberskoly.cz

Webová platforma „www.vyberskoly.cz“ vznikla původně pod záštitou Jihomoravského kraje jako online podpora pro Festival vzdělávání, který se každoročně pořádá na BVV v Jihomoravském kraji. V současnosti se jedná o jeden z mnoha produktů v oblasti ICT tools organizace JCMM, z. s. p. o. Web se zaměřuje na problematiku přechodu žáků ze základní na střední školu a provádí je celým procesem od výběru školy, přes vyplňování přihlášek a praktické informace spojené se studiem, až po ukončení středoškolského vzdělání.

Vyberskoly.cz jako nástroj pro podporu internetového poradenství debutoval na 25. ročníku Festivalu vzdělávání. Komplexně se zaměřuje na problematiku přechodu žáků ze základní na střední školu. Cílovými skupinami jsou nejen žáci a studenti, ale i jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci. Ačkoli webové stránky nabízejí také databázi všech středních škol na území Jihomoravského kraje, ostatní praktické informace jsou relevantní a validní pro celou Českou republiku.

Tato internetová platforma obsahuje široké spektrum informací. (1) Databázi všech jihomoravských středních škol a jejich aktuální nabídku studijních oborů. (2) Informace o kariérovém poradenství. (3) Stěžejní sekci „Praktické informace“, ve které jsou uspořádány 4 podoblasti tak, aby na sebe jejich obsah chronologicky navazoval. Jde o podsekce: „Před studiem“, „Začátek studia“, „Průběh studia“ a „Závěr studia“, kde všechny cílové skupiny naleznou potřebné informace spojené například s přijímacími zkouškami, vyplňováním přihlášek nebo zápisových lístků, ale i stipendijní podpory či informace o tanečních kurzech pro SŠ.

Obsah platformy: 

1. Databáze všech jihomoravských středních škol a jejich aktuální nabídka studijních oborů.

     2. Informace o kariérovém poradenství.

3. Stěžejní sekce s názvem „Praktické informace“, ve které jsou uspořádány 4 podoblasti tak, aby na sebe jejich obsah chronologicky navazoval.

Důležité odkazy:

Fotogalerie:

 

 

Podávání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou. 1.11.2019 - 30.11.2019

Podávání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou.

 


1. kolo přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou. 2.1.2020 - 15.1.2020

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou.


1. kolo přijímacích zkoušek na konzervatoř. 15.1.2020 - 31.1.2020

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek na konzervatoř.


1. kolo talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou. 2.2.2020 - 15.2.2020

Termín 1. kola talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou.

 


Vydávání zápisových lístků. 1.3.2020 - 15.3.2020

Vydávání zápisových lístků.


Podávání přihlášek na SŠ obory bez talentové zkoušky. 1.3.2020 - 31.3.2020

Podávání přihlášek na SŠ (obory bez talentové zkoušky).


1. kolo přijímacích zkoušek pro maturitní obory. 12.4.2020 - 28.4.2020

1. kolo přijímacích zkoušek pro maturitní obory.

 


1. kolo přijímacích zkoušek pro ostatní obory (např. s výučním listem). 22.4.2020 - 30.4.2020

1. kolo přijímacích zkoušek pro ostatní obory (např. s výučním listem).


Další důležité termíny 2020 1.5.2020 - 31.12.2020

Další důležité termíny 2020:  https://www.vyberskoly.cz/pred-studiem#collapse-16

Aktivity

Na Festivalu vzdělávání je možné získat:

  • přehled o nabídkách středních škol,
  • přehled o jednotlivých oborech a řemeslech,
  • podrobné informace o podmínkách studia na konkrétních středních školách,
  • příležitost zúčastnit se diskusí se zástupci významných zaměstnavatelů z Jihomoravského kraje,
  • přehled o aktuální situaci na trhu práce.

Něco na víc:

Soutěže o hodnotné ceny;

  • možnost vyzkoušet si praktické aktivity na stánku škol,
  • možnost vyzkoušet si zdarma kariérové poradenství,
  • možnost dovědět se více o aktivitách středisek volného času a mnoho dalšího.