T-ЭКСКУРСИИ

Mgr. Adriana Pavlů

Telefon: 606 060 243

E-mail: adriana.pavlu@jcmm.cz

Projekt: T-exkurze; Program podpory nadaných studentů v JMK