Projekt T-Exkurze

Jak vznikají tvrdé tkáně v těle (zub, kost)

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Lékařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav histologie a embryologie
Lektoři: Jan Křivánek, Ph.D.

Popis:

Naše těla i těla všech obratlovců jsou závislá na správném vývoji a fungování tvrdých tkání, kterými
jsou zejména kosti a zuby.
Jestli tě zajímá, jak jsou tyto zajímavé struktury tvořeny a jak jsou udržovány, tak jsi zde správně!

Kosti ani zuby totiž nejsou neživé struktury, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jsou protkány
miliony nervů a cév a dochází u nich k aktivní neustálé přestavbě.
V rámci vaší exkurze vás provedeme světem moderní a atraktivní vývojové biologie. Budete si moci
vyzkoušet, jak se vypreparovávají zuby a kosti z myší, přípravu tkání pro nejmodernější
mikroskopické metody a sami zakusit krásy konfokální (barevné a trojrozměrné) mikroskopie!

Závěrem vám ukážeme jak zpracovat trojrozměrné obrázky a jak si na ně téměř sáhnout tím, že jimi prakticky proletíme a uděláme trojrozměrné video!