Mimořádná stipendia pro studenty v anglických studijních programech pro akademický rok 2019/2010

 

Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii!
 

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce.

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/ 2021 je od 15. 1. 2020 do 30. 4. 2020.

 

Programy začínající v zimním semestru (září 2020)

Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

  • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development.

-> popis programu
-> on-line přihláška 

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška

Vysoké učení technické, Fakulta Informačních technologií

-> popis programu 
-> on-line přihláška 

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství 

-> popis programu
-> on-line prihláška

CO program nabízí:

  • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru.
  • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). Kontakt: Viola Moškvanová, mail:  viola.moskvanova@jcmm.cz.
  • Celkem bude uděleno nejvýše 30 stipendií.

KDO může zažádat:

  • Studenti z celého světa mimo Evropskou unii s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

JAK a KDY zažádat:

Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"
Programy začínající v zimním semestru (září 2020)
Od 15. 1. 2020 do 30. 4. 2020

-> 4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu na JCMM
Programy začínající v v zimním semestru (září 2020)
Od 15. 1. 2020 do 30. 4. 2020

2. Podání přihlášky na univerzity
Programy začínající v v zimním semestru (září 2020)
Do 30. 4. 2020

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě vynikajicích výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace, tzn. uznání předchozího vzdělání.

4. Do 30. 06. 2020 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor.

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Violu Moškvanovou, tel.: +420 735 759 087, e-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz.

 

 

Ing. Iveta Kumstátová

Telefon: 725 745 596

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz

Internacionalizace vysokých škol v JMK