Mimořádná stipendia pro studenty v anglických studijních programech pro akademický rok 2019/2010

 

Pro studenty z Běloruska, Srbska, Moldávie, Makedonie, Kazachstánu, Aghanistánu a Bosny a Hercegoviny.

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce:

Programy začínající v zimním semestru (září 2019):


Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

  • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

  • Software Systems and Services Management with specializations: Software Systems Development Management; Service Development Management (former Service Science, Management and Engineering); Cybersecurity 

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií

-> popis programu 
-
on-line přihláška 

-> promo microsite

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství 

-> popis programu

-> on-line prihláška

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií 

-> popis programu
-
on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

 

CO program nabízí:

  • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru
  • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.) – kontakt: Viola Moškvanová; mail: viola.moskvanova@jcmm.cz 
  • Celkem bude uděleno nejvýše 25 stipendií

 

KDO může zažádat:

  • Studenti z výše uvedených zemí s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

 

JAK a KDY zažádat:

    Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"

  • Pro akademický rok 2019/2020 přijímáme on-line přihlášky:
    Programy začínající v zimním semestru (září 2019):

od 9. července 2018 do 10. srpna 2018

 

4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu na JCMM

A) pro programy začínající v zimním semestru (září/říjen 2018):

Od 1. 7. 2018 do 10. 8. 2018

B) Programy začínající v letním semestru (únor 2019)

Od 1.11 2019 do 1.prosince 2019

 

2. Podání přihlášky na univerzity

A) pro programy začínající v zimním semestru (září/říjen 2018):

Od 1.7. 2018 do 10. 8. 2018

B) Programy začínající v letním semestru (září/říjen 2018)

Termín bude upřesněn

 

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace - uznání předchozího vzdělání

 

4. Do 15. srpna 2018 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor

 

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Lenku Neumanovou - +420 603 142 024, neumanova@jic.cz

 

 

Ing. Iveta Kumstátová

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz