Struktura vegetace vinic na Jižní Moravě

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta agronomická
Další údaje o pracovišti: Ústav biologie rostlin
Lektoři: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
Studenti: Martin Plášek - Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace

Popis:

Cílem práce je vytvořit soupis rostlinných druhů rostoucích ve vinicích vybrané vinařské obce.  Dále zhodnotit význam vyskytujících se druhů rostlin z pohledu ekosystému a ochrany přírody. Řešitel se naučí základní metody botanického výzkumu v terénu a následné zpracování získaných dat, dále se naučí poznávat druhy rostlin v různých vývojových fázích, základům tvorby herbářů, dále bude seznámen s problematikou vinařského zákona a s metodami monitoringu vegetace. Ve vinicích vybrané vinařské obce budou při jejich procházení zapisovaný nalezené druhy, případně budou dokumentovány neznámé druhy. Na základě získaných údajů bude stanovena druhová bohatost flóry sledovaných vinic a vinohradů.