Biologičtí roboti, umělý život, software a DNA - společenský kontext syntetické biologie

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra sociologie/program Sociální antropologie
Lektoři: Eva Šlesingerová, Ph.D.

Popis:

Student/studentka popíše společenský a kulturní kontext tvorby a výzkumu umělého života, syntetické biologie a propojení informatiky a biologie.