Emocionální roboti - algoritmy a programování života pro společnost 4.0

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra sociologie/program Sociální antropologie
Lektoři: Eva Šlesingerová, Ph.D.

Popis:

Student/studentka se bude zabývat tématem emocionálních a sociálních robotů tak, jak jsou dnes vyvíjeni a používání v kontextu diagnostiky a léčby autismu, při asistenci nemocným lidem či při vzdělávání. Bude analyzován společenský kontext a dopad těchto technologií.