Subkultury jako prostory významů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra sociologie
Lektoři: Doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Popis:

Práce se zaměřuje na sociální skupiny, které sdílí zájmy, praktiky a/nebo styl jednání. Cílem práce je popsat případ aktivní a kreativní praxe fomování skupinové identity, která se odlišuje od běžné a dominantní podoby životního způsobu v naší společnosti.