Experimentální pracoviště pro ověření vlastností technologie Narrowband IoT v rámci vize Průmysl 4.0

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Popis:

Cílem SOČ bude studium technologie NB-IoT (Narrowband IoT) a následná realizace experimentálního měřicího pracoviště v rámci vize Průmysl 4.0. V teoretické části práce bude proveden detailní rozbor technologie NB-IoT, kdy budou diskutovány zejména změny ve standardech 3GPP Release 13 a 3GPP Release 14. Praktická část se bude zabývat vývojem knihoven pro demonstrátor umožňující měření obousměrné komunikace včetně možnosti sledovat důležité parametry spojení.