Komunikační scénáře pro mobilní sítě 5G New Radio

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav telekomunikací
Lektoři: Ing. Pavel Mašek, Ph.D.

Popis:

V rámci SOČ bude zpracována problematika nově nastupujících komunikačních systémů označovaných jako 5G NR (New Radio). V teoretické části práce bude vypracovaná detailní analýza rozdílů mobilních systémů 4G a 5G NR  a to zejména s ohledem na doporučení dané od 3GPP. V praktické části práce bude přistoupeno k vytvoření komunikačních scénářů v simulačním nástroji Network Simulator 3 (NS-3). Pozornost bude soustředěna na porovnání klíčových parametrů (kapacita sítě, zpoždění při přenosu dat, sdílení síťových prostředků, dodržení smluvené kvality služeb (QoS, QoE) ve vytvořených komunikačních scénářích. Výstupy práce budou přehledně prezentovány a diskutovány.