Multiskopie

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Popis:

Téma se zabývá rekonstrukcí 3D objektů z multiskopických snímků nasnímaných mobilním telefonem. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metody kalibrace kamery pro stereoskopii a multiskopii a základní metody 3D rekonstrukce snímaného objektu ze dvou a více snímků. Předmětem další práce bude experimentální nasnímání vybraných reálných objektů na pracovišti školitele a praktická realizace zvolené metody 3D rekonstrukce. Realizace bude probíhat v programovém prostředí MATLAB s využitím potřebných toolboxů. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.