Biometrie sítnice

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav biomedicínského inženýrství
Lektoři: Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Popis:

Téma se zabývá analýzou snímků sítnice pro účely identifikace osob. Řešitel bude mít nejdříve za úkol prostudovat potřebnou odbornou literaturu z této oblasti a zaměřit se zejména na metody využívající k identifikaci osob cévní struktury na sítnici. Dále bude potřeba nastudovat odbornou literaturu z oblasti digitálních metod zpracování obrazu. Předmětem další práce bude praktická realizace vybrané biometrické metody. Realizace bude probíhat ve vybraném programovém prostředí. Jako data pro analýzu budou sloužit snímky sítnice s detekovanými cévními stromy. Odborná literatura k zadanému tématu je téměř všechna k dispozici jen v anglickém jazyce. Po řešiteli projektu se tedy požaduje alespoň středně pokročilá znalost anglického jazyka, dále obecná schopnost orientace v odborné literatuře a rovněž základní programátorské znalosti.