Analýza osvětlení vnitřních prostorů budovy střední školy

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta lesnická a dřevařská
Další údaje o pracovišti: Ústav techniky
Lektoři: Ing. Luboš Staněk

Popis:

Intenzita osvětlení je významným faktorem nejen pracovního prostředí, ale i prostředí školního pro studenty. Dostatek světla motivuje člověka k činnosti, vytváří příjemnou atmosféru a povzbuzuje jeho náladu. Naopak nedostatek světla utlumuje a snižuje pracovní výkonnost - vede ke zvyšování rizika chyb. Vnitřní prostředí bývá osvětleno světlem denním, umělým nebo oběma současně, tzv. osvětlení sdružené.

Tato práce se bude zabývat měřením intenzity přirozeného (denního) a umělého osvětlení ve vybraných místnostech budovy střední školy. Jednotlivé druhy osvětlení budou měřeny a vyhodnoceny samostatně tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. U každého druhu osvětlení budou při měření zachovány takové podmínky prostředí, které odpovídají každodenní realitě. Za pomoci luxmetru budou shromažďována, analyzována a následně vyhodnocována data, která budou získána z vlastního měření a šetření.

K řešení práce bude vypracována originální metodika, dle které bude prováděno následné měření.

Na základě získaných výsledků, budou formulována doporučení, která bude mít možnost daná střední škola využít k vlastní potřebě.