Proč se mi vyplatí sportovat?

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta ekonomicko-správní
Další údaje o pracovišti: Katedra veřejné ekonomie
Lektoři: Ing. Marek Pavlík, Ph.D.
Studenti: Alexandra Holišová - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace

Popis:

Cílem projektu je navrhnout ve zjednodušenou kalkulačku benefitů, které sport může jednotlivci přinést.

Aby to bylo možné, bude potřeba prostudovat a pochopit efekty plynoucí ze sportu, zjistit možnosti jejich oceňování a navrhnout model, který toto ocenění na základě vstupů od uživatele provede. Tato část bude neproblematičtější pro validitu výsledku. Koncepčně bude kalkulačka cílit především na děti a mladé lidi. Téma mohou zpracovávat i dva studenti, v tom případě se cílová skupina pro uživatele kalkulačky upraví tak, aby nedocházelo k překryvu.

Kalkulačka samotná může pracovat jen v excelu, anebo se nabízí i možnost vytvořit program nebo aplikaci  pro mobilní telefon. Kalkulačka jako taková by sloužit jako motivační nástroj k pravidelnému sportu. Benefity ze sportu budou počítány primárně v penězích, případně v doplňkových jednotkách jako je čas.

Předpokladem je schopnost číst anglické prameny, práce s excelem, zájem o sport, ekonomii, ochota přemýšlet v souvislostech a případně zájem o IT oblast. Téma je možné uchopit víc analyticky ve smyslu korektního zachycení přínosů sportu a/ anebo více programátorsky ve snaze vytvořit nástroj pro uživatele motivující ke sportu.