Výroba jedlých lžiček

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
Lektoři: MSc. Dani Dordevic, Ph.D.

Popis:

Jedním ze způsobů limitování odpadu vznikajícího při používání plastových příborů může být výroba ekologicky přijatelnějších jedlých lžiček, které zároveň pozitivně ovlivní nutriční vlastnosti jídla. Cílem výzkumu bude výroba jedlých lžiček a jejich vliv na celkový výživový profil jídla. Budou zkoumány různé receptury pro výrobu jedlého příboru. Receptura bude obsahovat různé podíly vedlejších produktů rostlinného původu (hroznová mouka atd.). Do receptury bude přidáno různé koření (skořice, muškátový oříšek, atd.), které ovlivní senzorické vlastnosti jedlých lžiček. Na vyrobených lžičkách budou provedeny analýzy pro určení texturálního profilu, antioxidačního a nutričního profilu. Výzkum také bude zahrnovat senzorické hodnocení výrobků, které spolu s provedenými analýzami vysvětlí, jak tento typ výrobku bude akceptován mezi konzumenty a také jestli přidá funkční vlastnosti jídlu.