Herní design: Tvorba (vzdělávací) deskové hry

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta filozofická
Další údaje o pracovišti: Teorie interaktivních médií, KISK, HUME Lab
Lektoři: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora

Popis:

Cílem zpracování tématu je tvorba deskové hry na vybrané téma s potenciálem vzdělávání.

Proces tvorby pak zahrnuje:

* rešerši herních mechanismů
* jejich kreativní zužitkování
* analýza a tvorba systému pravidel a dalších herních prvků
* formulace cílové skupiny
* formulace obsahu a potenciálního vzdělávacího obsahu
* tvorbu hratelného prototypu (několik opakování cyklu: design, tvorba, interní testování)
* testování prototypu s cílovou skupinou
* sazbu a finalizaci tzv. print'n'play kitu = pdf soubor, který lze stáhnout, vystříhat, poslepovat a hru pak lze hrát
* rozvahu nad produkcí hotového produktu

Z praxe víme, že při tvorbě (deskových) her, které jsou mohou být velmi složitými systémy, jejichž návrh a odladění hratelnosti vyžaduje velmé množství úsilí, kognitivních dovedností, analýzy a systematického, ale zároveň algorytmického i kreativního myšlení, lze - i přes velkou obtížnost - využít přirozeného zájmu a motivace některých studentů/ek (Vás :) ) o hry (hlavně digitální) a tyto znalosti zužitkovat. V polovině projektu pak přichází uvědomění si toho, jak je to všechno složité a jak je nutné minimalizovat celý herní systém tak, aby bylo možné jej vůbec odladit a dokončit.

Herní design je riskantní, náročný, ale zároveň velmi zábavný i přínosný.

Samotná práce je pak souborem textu a tisknutelného prototypu se strukturou:
* ÚVOD
* TEORETICKÁ ČÁST
** formulace problému / vzdělávacího obsahu
** popis medoty (kombinace rešeše herních mechanizmů, jejich komparace (bapř. dle tzv. modelu MDA))
** popis vzdělávacího obsahu / tématu 
** rešerše herních mechanizmů
** komparace herních mechanizmů
** rozvaha nad využitelnými části
* PRAKTICKÁ ČÁST
** popis designového záměru a cílové skupiny
** popis pravidel
** základní herní mechaniky
** formulace herních smyček
** popis tvorby, identifikace překážek
** ukázkový zápis z testování
** záverečná rozvaha produkce prototypu
* ZÁVĚR (vč. zhodnocení vzdělávací složky hry)
* BIBLIOGRAFIE a LUDOGRAFIE
* PŘÍLOHA (= hra v tisknutelné podobě == print'n'play kit)

Pracovat se bude - zvláště v praktické části - s nástroji:
- tužka a papír
- kostky
- tabulky (excel, google drive)
- Visual Understanding Environment - VUE (University of Tufts)
- Twine, ink (open source)