Zavedení in vivo modelu přímého sledování fibrinolýzy umělých trombů u potkana

Instituce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: ICRC Stroke Program
Lektoři: MVDr. Jana Hložková, Ph.D.
Studenti: Jana Scheerová - Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Popis:

Výsledky translačního výzkumu cévních mozkových příhod na hlodavcích jsou opakovaně zpochybňovány (Ergul A et al. 2016, Hložková J et al. 2019). Výtky jsou vyvolány opakovaným nepotvrzením výsledků translačního výzkumu v klinické praxi. Většinový přístup v hodnocení efektu trombolýzy je založen na nepřímém sledování efektu trombolýzy pomocí hodnocení velikosti infarktové zóny (postmortálně nebo in vivo), sledování času obnovy rekanalyzace. Tyto postupy jsou spojeny s vyšší variabilitou efektu a tedy větší sample size, což vede k  nutnosti použití vyšších počtů zvířat ve skupině. V predcházejícím  projektu IGA VFU (318/2019/FaF) byly testovány umělé tromby pro použití v invivo a invitro experimentech. Výsledky potvrdily vysokou stabilitu a konstantnost vlastnosti umělých trombu vyrobených z lidského fibrinogenu z komerčního preparátu TISSEELKit (Baxter). V projektu AZV MZ ČR (NV16-30299A) na spolupracujícm pracovišti (VÚVeL) byla ověřena reálnost „on-line“sledování fibrinolýzy s použitím mikroCT u rentgen kontrastně značených trombembolů, jak in vitro, tak in vivo.

Cílem práce je popsat model in vivo sledování fibrinolýzy radioopakních umělých trombů u potkana. Rychlost fibrinolýzy bude prezentována jako změna relativní velikosti rentgenopakního trombu v průběhu aplikace infuze rtPA (lidský rekombinantní tkáňový aktivátor plazminogenu, 0,9 mg/kg) a TNK-PA (tenekteplaza 0,25 mg/kg). Rychlost bude měřena u na modelu  systémové embolizace – tj. aplikace trombů přes karotidu retrográdně do aorty (minimální riziko exitu, SE model).  

Ergul a et al. Impact of Comorbidities on Acute Injury and Recovery in Preclinical Stroke Research: Focus on Hypertension and Diabetes. Transl. Stroke Res. (2016) 7:248–260

Hložková J et al.: Stručná analýza četnosti použití a spektra animálních modelů ve výzkumu cévních mozkových příhod. Cesk Slov Neurol N (2019) 82:274-278.