Sdílená zkušenosti středoškoláků s ADHD (případně dys poruchou)

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Institut celoživotního vzdělávání
Lektoři: Dita Janderková, Ph.D.

Popis:

Sdílená zkušenosti středoškoláků s ADHD (případně dys poruchou)

Práce se bude věnovat problematice ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) v období středoškolského studia. Cílem bude zjistit výskyt, etiologii, příznaky. Informace budou čerpány z odborné literatury. Stěžejní část se zaměří na možnosti pomoci žákům s ADHD. Jaké postupy, techniky se osvědčují a jaké jsou jim poskytovány například ze strany pedagogů, poradenských pracovníků (speciálních pedagogů, psychologů).

Je také možné se zaměřit na konkrétní žáky s poruchou a ptát se jich, jak oni poruchu vnímají, co jim vyhovuje, nevyhovuje, co jim pomáhá. Využila by se metoda například rozhovoru. Závěrečným výstupem by mohla být doporučení ostatním žákům s poruchou, jak si s ADHD poradit a případně by se navrhla jednotlivá cvičení, opatření, která by se uplatnila ve výuce i v běžném životě, například v sociální komunikaci.