Elektrochemická detekce oxidačního poškození bílkovin.

Instituce: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fakulta/ústav:
Další údaje o pracovišti: Laboratoř biofyzikální chemie a molekulární onkologie
Lektoři: RNDr. Veronika Ostatná, Ph.D.

Popis:

Oxidační poškození proteinů vede ke změnám jejich struktury a může mít vliv na jejich funkci. V této práci budeme sledovat poškození hovězího sérového albuminu Fentonovou reakcí pomocí elektrochemických metod. Poškození sérového albuminu hydroxylovými radikály bude porovnáno s jeho poškozením  singletním kyslíkem.