Mobilní analytika - měření pH v potravinách novým typem iontově selektivní elektrody

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie
Lektoři: MVDr Jiří Bednář, Ph.D.

Popis:

Cílem projektu je porovnat měření pH měřicím systémem LAQUAtwin využívající nový typ skleněné kombinované iontově selektivní elektrody ( ISE ) na měření pH. Tato elektroda je plochá, chráněna mřížkou v komůrce přístroje. Tím je zabráněno možnému poškození elektrody. Je určena především pro mobilní analytiku, tudíž měření pH  "in situ" čili na místě ( mimo laboratoř )  Je možno na ni nanášet tekutini v malých množstvích, řádově stovky mikrolitrů až 2 ml nebo vkládat tenké plátky vzorků o velikosti cca 1x1 cm.  V  našem případě to budou různé vzorky potravim a nápojů. Měření budou porovnávána s dosud dominantím měřením  pro pH a to vpichovací ISE. Bude se porovnávat užití nové elektrody  jak hlediska analytického  tak také z  hlediska komfortu uživatele. Prace bude především experimentální.